Školení zaměstnanců

Povinnost pravidelně školit na zásady prevcen praní špinavých peněz zaměstnance ukládá § 23 zákona proti praní špinavých peněz. AML systems se již několik let zabývá organizaci těchto školení pro zaměstnance a pro vedoucí pracovníky.

Profesionálním školením od nás si nejenže splníte svoji povinnost na vysoké odborné úrovni a předejdete potížím a důsledkům vyplývajícím ze zanedbání této povinnosti, ale také v očích zaměstnanců dodáte AML povinnostem důležitost, což povede k jejich lepšímu plnění.

 


Koho školit a jak často

Pokud se na vás vztahuje zákon proti praní peněz (tj. jste povinnou osobou), musíte zabezpečit školení těchto skupin zaměstnanců:

  • součástí jejích práce je uskutečňování obchodů, poskytování služeb nebo navazování obchodních vztahů
  • jsou pověřeni jednáním s klientem ohledně obchodů, služeb nebo obchodních vztahů.

Není přitom rozhodující, na jaký typ úvazku nebo smlouvy pro vás tyto osoby pracují.

Školení se podle zákona musí konat:

  • alespoň jednou ročně
  • u konkrétního zaměstnance vždy před tím, než bude zařazen na pozici, která školení vyžaduje a poté alespoň jednou ročně
  • poté, co budou provedeny změny v systému vnitřních zásad nebo v jiných souvisejících opatřeních.

O školení je nezbytné pořídit odpovídající záznam a uchovávat ho po dobu pěti let pro účely kontroly.

Kromě školení zaměstnanců se také specializujeme na školení vedoucích a manažerů. Toto školení je vhodné pro společnosti, které mají vysoký počet zaměstnanců a jejich školení budou provádět tyto vedoucí zaměstnanci.

Obsah a délka školení

Jelikož je každý klient jiný, jsou také školení AML systems do značné míry variabilní - a to v různých směrech.

Předmětem školení jsou vždy opatření podle zákona proti praní špinavých peněz platná pro podnikání klienta, včetně drobného teoretického základu. Zaměřujeme se zejména na praktické postupy a další souvislosti. Proto obvykle bývá součástí školení také trénink zvládání standardních a nestandardních situací. Toto školení obsahem a formou plně odpovídá požadavkům stanovených zákonem.

V případě zájmu zadavatele je školení ukončeno písemným přezkoušením formou testu.

Standardní délka školení jsou 4 hodiny.

Naši lektoři a místo školení

Školení vedou naši specialisté, kteří se zabývají vývojem a implementací opatření proti praní peněz do praxe. V případě, že jste již v minulosti využili naši služby Systém vnitřních zásad od AML systems, školení bude pravděpodobně vést specialista, který byl odpovědný za váš projekt.

Naši klienti si také můžou zvolit místo uskutečnění školení. V tomto ohledu jsme také velmi flexibilní. Nejžádanější jsou školení přímo v místě klienta.

Cena školení

Cena školení je závislá od několika parametrů. Orientační ceník můžete nalézt ZDE. Přesnější kalkulaci a možnosti slev vám rádi sdělíme na vyžádání.

 

 

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat