Školení zaměstnanců

Aby byly vaše povinnosti podle zákona proti praní peněz náležitě plněny, jak ukládá zákon, je nezbytné k tomu vyškolit vaše zaměstnance. Povinnost pravidelně školit zaměstnance ukládá § 23 zákona proti praní špinavých peněz. AML systems se již několik let zabývá organizaci těchto školení pro zaměstnance a pro vedoucí pracovníky.

Profesionálním školením od nás si nejenže splníte svoji povinnost na vysoké odborné úrovni a předejdete potížím a důsledkům vyplývajícím ze zanedbání AML povinností, ale také v očích zaměstnanců dodáte AML povinnostem důležitost, což povede k jejich lepšímu plnění.

 


Koho školit a jak často

Pokud se na vás vztahuje zákon proti praní peněz (tj. jste povinnou osobou), musíte zabezpečit školení těchto skupin zaměstnanců:

  • součástí jejích práce je uskutečňování obchodů, poskytování služeb nebo navazování obchodních vztahů
  • jsou pověřeni jednáním s klientem ohledně obchodů, služeb nebo obchodních vztahů.

Není přitom rozhodující, na jaký typ úvazku nebo smlouvy pro vás tyto osoby pracují.

Školení se podle zákona musí konat:

  • alespoň jednou ročně
  • u konkrétního zaměstnance vždy před tím, než bude zařazen na pozici, která školení vyžaduje a poté alespoň jednou ročně
  • poté, co budou provedeny změny v systému vnitřních zásad nebo v jiných souvisejících opatřeních.

O školení je nezbytné pořídit odpovídající záznam a uchovávat ho po dobu pěti let pro účely kontroly.

Kromě školení zaměstnanců se také specializujeme na školení vedoucích a manažerů. Toto školení je vhodné pro společnosti, které mají vysoký počet zaměstnanců a jejich školení budou provádět tyto vedoucí zaměstnanci.

Obsah a délka školení

Jelikož je každý klient jiný, jsou také školení AML systems do značné míry variabilní - a to v různých směrech. Vždy je připravujeme podle požadavků zadavatele.

Předmětem školení jsou vždy opatření podle zákona proti praní špinavých peněz platná pro podnikání klienta, včetně drobného teoretického základu. Zaměřujeme se zejména na praktické aspekty plnění povinností a další souvislosti. Proto obvykle bývá součástí školení také trénink zvládání standardních a nestandardních situací. Toto školení obsahem a formou plně odpovídá požadavkům stanovených zákonem.

Každý posluchač obdrží studijní materiál a osvědčení o absolvování školení. V případě zájmu zadavatele je školení ukončeno písemným přezkoušením formou testu.

Standardní délka školení je 8 hodin, ale dá se zkrátit také na 4, co je vhodné zejména v případě opakovaného školení zaměstnanců, kteří již před rokem školením prošli.

Naši lektoři a místo školení

Školení vedou naši specialisté, kteří se zabývají vývojem a implementací opatření proti praní peněz do praxe. V případě, že jste již v minulosti využili naši služby Systém vnitřních zásad od AML systems, školení bude pravděpodobně vést specialista, který byl odpovědný za váš projekt.

Naši klienti si také můžou zvolit místo uskutečnění školení. V tomto ohledu jsme také velmi flexibilní. Nejžádanější jsou školení přímo v místě klienta.

Cena školení

Cena školení je závislá od několika parametrů. Orientační ceník můžete nalézt ZDE. Přesnější kalkulaci a možnosti slev vám rádi sdělíme na vyžádání.

 

Podrobnější informace ke stažení

PDF iconNaše školení podle zákona proti praní peněz

Specializovaná školení podle § 23 zákona proti praní peněz pro vaše zaměstnance a řídící pracovníky.

 

PDF icon

AML povinnosti obecně

Informace o AML povinnostech podle zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz.

 

PDF iconKonzultace a asistence od AML systems

Informace o službě, která řeší neobvyklé a výjimečné situace související s AML zákonem.

 

PDF iconZákon č. 253/2008 Sb. proti praní peněz

Platný zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat