Ověřování mezinárodních sankcí

AML systems poskytuje na této stránce nástroj, který umožňuje ověřovat, zda Česká republika vůči klientovi uplatňuje mezinárodní sankce nebo nikoliv. Lze ho použít pro ověřování jak fyzických tak i právnických osob.

Ověřování, zda ČR vůči zadané osobě uplatňuje mezinárodní sankce nebo nikoliv, provádí tento nástroj tím, že vyhledá zadanou osobu ve dvou závazných seznamech sankcionovaných osob. Jsou to:

  1. aktuálně platný konsolidovaný seznam fyzických a právnických osob, na které se vztahují finanční sankce Evropské unie

  2. aktuálně platné nařízení vlády ČR č. 210/2008 Sb. k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb.

AML systems tuto službu poskytuje zdarma. Společnost IDEA 4 systems s.r.o. nenese žádnou odpovednost za škody vzniklé použitím této služby nebo za její nefunkčnost.

Povinnost ověřovat mezinárodní sankce

Povinnost ověřovat, zda ČR vůči klientovi uplatňuje mezinárodní sankce, implicitně ukládá § 6 zákona proti praní špinavých peněz. Tato povinnost se vztahuje na všechny typy povinných osob a je nezbytné si ji průkazně splnit

  • před uskutečněním každého obchodu nebo poskytnutím služby

  • před navázáním obchodního vztahu s klientem.

 

Postup při vyhledávání

Do pole pod textem zadejte přesné znění jména a příjemní (resp. všech jmen) klienta, které jsou vám známé. V případě, že je klientem právnická osoba, zadejte její název. Prosím ujistěte se, že jste zadané jména vepsali do vyhledávacího pole správně. Poté klikněte na „Hledat“ a vyčkejte chvíli.

Tento vyhledávací nástroj při vyhledávání v sankčních seznamech

  • ignoruje slova kratší než 4 znaky
  • nerozlišuje malá a velká písmena
  • vyhledává shodu všech zadaných slov
  • vyhledává shodu pouze celých slov, nikoliv jejich částí.

Výsledek hledání

Pokud na základě zobrazených výsledků dospějete k závěru, že se na vašeho klienta vztahují mezinárodní sankce, je nezbytné tohoto klienta a jeho jednání oznámit FAÚ jako podezřelý obchod. Je nezbytné tak učinit i v případě, kdy k uskutečnění obchodu nedojde nebo klient o uskutečnění obchodu pouze jedná.

Dále doporučujeme prostudovat znění konkrétního sankčního opatření, jelikož jim může být vázáno vaše další jednání vůči klientovi (například budete nuceni majetek klienta zadržet).


Hledat v sankčních seznamech:
AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat