Realitní kanceláře a obchodníci s nemovitostmi

Jelikož při obchodu s nemovitostmi dochází ke změnám charakteru vysokých majetkových hodnot klienta, jsou všichni obchodníci s nemovitostmi a realitní kanceláře povinni se aktivně podílet na prevenci praní špinavých peněz.

V ČR tuto oblast upravuje tzv. zákon č. 253/2008 Sb. nebo také AML zákon či zákon proti praní špinavých peněz, který těmto typům podnikajících subjektů ukládá plnit řadu tzv. AML povinností.

 


Koho se AML povinnosti týkají

Povinnou osobou podle AML zákona jsou, mimo jiné, obchodníci s nemovitostmi. Do této skupiny patří všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou oprávněny k obchodování s nemovitostmi, nejčastěji na základě živnostenského oprávnění nebo zápisu do obchodního rejstříku. Obvykle jsou to osoby, které jako předmět svého podnikání:

 • obchodují s nemovitostmi „na svůj účet“ – tj. jsou smluvní stranou obchodu
 • zprostředkovávají obchod s nemovitostmi – sami nejsou smluvní stranou obchodu
 • obchodují s nemovitostmi formou dražby.

Do skupiny obchodníků s nemovitostmi tedy patří zejména realitní kanceláře a developeři.

Na plnění AML povinností nemá žádný vliv fakt, zda jsou obchody s nemovitostmi vypořádávány pouze bezhotovostně nebo zda je jednou ze smluvních stran úvěrová instituce.

AML povinnosti RK a obchodníků s nemovitostmi

AML povinnosti jsou povinnosti, které vznikají podle následujících právních předpisů:

 • AML zákon, tj. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
 • související nařízení vlády
 • zákon o provádění mezinárodních sankcí (č. 69/2006 Sb.)
 • vybrané přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR.

Systém vnitřních zásad obchodníka s nemovitostmi

Systém vnitřních zásad je rozsáhlý soubor interních směrnic, postupů a jiných nástrojů (formuláře, seznamy a jiné), které jednoznačně stanovují přesné postupy pro vás a vaše zaměstnance. Cílem systému vnitřních zásad je zabezpečit, aby byly postupy prevence praní špinavých peněz uplatněny u Vás správně a úplně.

Vaší povinností je podle § 21 AML zákona si opatřit systém vnitřních zásad v písemné poodbě, schválit ho, pečlivě jej uplatňovat v praxi, v případě nutnosti ho aktualizovat a také pravidelně o něm provádět školení zaměstnanců (alespoň jednou ročně, před dosazením nového zaměstnance nebo při změně systému vnitřních zásad) a o školení vytvořit záznam.

Jaká rizika vznikají, když nepoužíváte systém vnitřních zásad

V případě, že nemáte anebo nepoužíváte kvalitní systém vnitřních zásad, dá se předpokládat, že neplníte některé AML povinnosti anebo že jsou plněny nesprávně. V tomto případě se vystavujete následujícím rizikům:

 • pokuta až do výše 50 000 000 Kč nebo odnětí oprávnění k podnikání
 • tohoto nedostatku může zneužít konkurence nebo jiní nepřátelé (často bývalí zaměstnanci nebo nespokojení klienti)
 • vaše podnikání se stane přitažlivé pro kriminálníky a „práče peněz“
 • poškození dobrého jména před klienty a partnery
 • sami můžete upadnout do podezření z aktivní účasti na praní špinavých peněz
 • přitáhnete pozornost kontrolních orgánů.

Závažný problém může nastat nejen při kontrole ze strany MF ČR, ale zejména, bude-li u vašeho klienta odhaleno, že k praní svých „špinavých peněz“ používal vaše podnikání právě díky zanedbání na vaší straně.

Naše služby pro obchodníky s nemovitostmi

AML systems poskytuje osobám obchodujícím s nemovitostmi především následující služby:

 • Vyhotovení profesionálního systému vnitřních zásad v písemné podobě podle AML zákona a dalších předpisů, včetně nezbytné podpory při jeho schvalování a implementaci do praxe. Tento rozsáhlý dokument bezpečnostního charakteru se konstruuje vždy na míru podnikání s ohledem na množství faktorů. Více informací naleznete ZDE.
 • Povinná školení zaměstnanců nebo řídících pracovníků podle AML zákona. Školení je nezbytné provádět alespoň jednou ročně nebo vždy před zařazením nového zaměstnance na dotčenou pozici nebo při změně systému vnitřních zásad. Více informací naleznete ZDE.

 

 

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat