O AML systems

AML systems je vedoucím poskytovatelem asistenčních a compliance služeb v následujících oblastech:

  • prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
  • uplatňování mezinárodních sankcí
  • v dalších souvisejících oblastech – ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele a jiné.

 


Již několik let pomáháme našim klientům – podnikajícím i nepodnikajícím subjektům všech druhů a velikostí – plnit si své zákonné povinnosti ve výše uvedených oblastech. Tyto povinnosti jim vyplývají z následujících právních předpisů:

  • zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, nebo také zákon „proti praní špinavých peněz“
  • zákon č. 69/2009 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
  • podzákonné vyhlášky (např. č. 281/2008 Sb.) a jiné předpisy
  • přímo použitelné předpisy EU platné pro ČR.

Naše služby poskytujeme v různých formách – od jednotlivých produktů, přes ucelená řešení až po trvalou spolupráci nebo outsourcing. S klientem jednáme vždy přímo, jeho projekt vede vždy konkrétní specialista.

Jelikož naše služby spadají do oblasti bezpečnostních opatření, řídíme se speciálními pravidly a samozřejmostí je vázanost mlčenlivostí.

Koncept AML systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o., která vznikla v roku 2009. Tato společnost patří a je ovládána Martinem Sidorem a Martinem Zavadilem, kteří se na poskytování služeb ve jménu AML systems přímo podílí.

Vyloučení poskytnutí služeb

AML systems poskytuje své služby pouze za účelem zavedení nebo zvýšení účinnosti opatření v boji proti praní špinavých peněz.

Naše asistenční a jiné služby v žádném případě neposkytujeme subjektům, u kterých vzniká podezření nebo vysoká pravděpodobnost, že by se legalizace výnosů z trestné činnosti mohly přímo či nepřímo účastnit a zneužít k tomu informace a know-how bezpečnostního charakteru, které by jim bylo našimi službami předáno.

 

Naše společenská odpovědnost

AML systems se snaží vystupovat otevřeně a transparentně. Našim cílem není pouze spokojený klient, ale také systematické zvyšování účinnosti používaných opatření proti praní špinavých peněz v českém ekonomickém prostoru. Tento úkol vnímáme jako náš závazek ke společenské odpovědnosti. Proto AML systems poskytuje zájemcům zdarma drobné konzultace a informace.

Spolupráce

V AML systems jsme otevřeni jakékoliv spolupráci, která povede k zvýšení účinnosti nebo efektivity opatření proti praní špinavých peněz, včetně podpory vědeckých a výzkumných projektů v této oblasti. Uvítáme jakékoliv podněty nebo nabídky, které nám umožní rozvíjet naše know-how a zkvalitňovat naše služby.

Podporujeme

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat