Konzultace a asistence

V případě, že se dostanete do situace, kdy potřebujete kvalifikovaně poradit, nabízíme vám možnost využít našich konzultačních a asistenčních služeb v oblasti plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz.

                  

Pro koho jsou konzultace a asistence určeny

Konzultační a asistenční služby jsou určeny všem subjektům, na které se vztahuje zákon proti praní špinavých peněz (253/2008 Sb.) anebo které zvažují vstup do podnikání v oblasti regulované zákonem proti praní špinavých peněz.

Které situace tyto služby dokážou řešit

  • V případě, že se na vás vztahuje zákon proti praní špinavých peněz a obchody přesahující částku 1 000 EUR nebo 15 000 EUR nejsou u vás tak časté, můžete si být nejisti ohledně řádného plnění vašich povinností podle zmíněného zákona. Rádi vás v této situaci budeme instruovat jak správně postupovat při provádění nadlimitních obchodů, případně vás vybavíme potřebnými dokumenty (formuláře, seznamy a jiné).
  • Chcete-li mít jistotu správného a úplného splnění vašich povinností při provádění ojedinělého nadlimitního obchodu, můžete využít služby, při kterém náš specialista bude vystupovat jménem vaši společnosti a zajistí tu část jednání s vaším klientem, která vede k řádnému splnění vašich povinností podle zákona proti praní špinavých peněz.
  • V rámci konzultace je možno řešit i situaci, kdy potřebujete provést změny ve vašem systému vnitřních zásad.
  • Přebíráte-li vedení provozu, který podléhá zákonu proti praní špinavých peněz, doporučujeme vám využít naše konzultační služby k tomu, aby naši specialisté zhodnotili, zda předchozí provozovatel nastavil postupy pro plnění povinností správně a zda z toho pro vás vyplývají nějaká rizika.

Jak konzultace nebo asistence probíhá

Potřeby našich klientů jsou do značné míry individuální. Poté, co nám poskytnete detailní informace o situaci, kterou potřebujete vyřešit, navrhneme vám optimální řešení a informujeme vás předem o ceně.

V případě, že se rozhodnete využít naši konzultace nebo asistence a že budete souhlasit s navrhovanými podmínkami, poskytnutí služby bude probíhat na základě vzájemné domluvy.

Konzultační služby poskytujeme osobně, telefonicky, emailem, formou písemného vyjádření, případně stykem s vaším klientem.

Po domluvě je možno poskytnout konzultaci nebo asistenci i v cizím jazyce.

Vyžaduje-li to klient, součástí této služby může být také písemné stvrzení závazku naše mlčenlivosti ohledně všech skutečností, se kterými se dostaneme poskytnutím této služby do styku (nestanovuje-li zákon jinak).

Kolik tyto služby stojí

Ve standardních případech poskytujeme konzultaci nebo asistenci za hodinovou sazbu, které je uvedena ZDE. Lze domluvit také individuální způsob účtování. K ceně se připočítávají také nezbytné náklady (jízdné, náklady na tlumočení apod.), o této skutečnosti a jejich ceně budete vždy předem informováni.

 

Podrobnější informace ke stažení

PDF iconKonzultace a asistence od AML systems

Informace o službě, která řeší neobvyklé a výjimečné situace související s AML zákonem.

 

PDF iconAML povinnosti obecně

Informace o AML povinnostech podle zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz.

 

PDF iconKonzultace a asistence od AML systems

Informace o službě, která řeší neobvyklé a výjimečné situace související s AML zákonem.

 

PDF iconZákon č. 253/2008 Sb. proti praní peněz

Platný zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat