Naše konkurence

AML systems je jedinou společností na českém trhu, která se zabývá podporou subjektů všech velikostí při plnění povinností podle zákona proti praní špinavých peněz (č. 253/2008 Sb.).

Služby, které dodáváme, si můžete zabezpečit i z jiných zdrojů. Abychom vám ulehčili rozhodování o tom, kterou cestou se při plnění AML povinností vydat, uvádíme také informace o naši konkurenci.

 

 


Advokátní kanceláře

Při plnění některých povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. proti praní peněz nebo dalších vám může pomoci také advokátní kancelář. Lze se na ni obrátit zejména s požadavkem na vypracování systému vnitřních zásad. Předtím, než se obrátíte na advokáta, vezměte prosím na vědomí, že advokát:

  • nezná praktické souvislosti provozování vašeho typu podnikání
  • pravděpodobně žádný systém vnitřních zásad v minulosti nevypracoval
  • v dokumentech použije nejednoznačné a výmluvné právní formulace, kterým nebudete rozumět ani vy a ani vaši zaměstnanci
  • nezná tzv. AML standardy podle kterých se opatření proti praní peněz nastavují – tuto praxi lze získat pouze dlouhodobou praxí a neustálým vzděláváním se.

K tomu, pokud se rozhodnete využít služeb advokáta, téměř nikdy předem nezjistíte, kolik vás to bude stát. Advokáti obvykle určují cenu až po dodaní dokumentů na základě počtu hodin nezbytných pro jejich přípravu. Výsledná cena práce advokáta bude tak překvapením a bude zásadně vyšší než ceny, které nabízí AML systems.

Podobně, pokud budete žádat advokáta o dodatečné vysvětlení nebo výklady, bude si účtovat sazbu za právní poradenství.

Z těchto důvodů se stává, že naše služby využívají také sami advokáti, kteří dokumenty vypracované našimi specialisty předprodávají svým klientům.

 

Zabezpečování AML povinností vlastními silami

Některé společnosti nebo podnikatelé se snaží si zabezpečit plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. vlastními silami. Tento model je výhodný ovšem pouze pro velké společnosti typu banka, které disponují dostatečným objemem prostředků pro to, aby si mohly zabezpečit vlastního specialistu. Pro jiné typy subjektů je svěření dohledu nad plněním AML povinnosti do rukou laika (byť poučeného) nejen nevýhodně ale přímo riskantní.

Praxe ukázala, že není možné, aby osoba, která se touto problematikou nezabývá intenzivně a kontinuálně, dokázala nastavit a řídit všechna potřebné opatření správně a v souladu s dalšími právními předpisy. Je pro to zapotřebí:

  • hluboké znalosti zákona proti praní špinavých peněz (253/2008 Sb.) dalších souvisejících zákonů (ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele, mezinárodní sankce) a podzákonných vyhlášek
  • neustálou orientaci v uznávaných AML standardech, jak vyžadují kontrolní orgány
  • aktivní činnost za účelem aktualizace vnitřních předpisů
  • hlubokou znalost bezpečnostních postupů v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu (typologie podezřelých obchodů, chování klienta apod.)
  • praxí získaný „cit“ pro to, co MF ČR a ostatní kontrolní orgány od opatření očekávají.

Plnění AML povinností je nezbytné vidět analogicky jako povinnost vést účetnictví. Málokdo si dovolí vedení účetnictví zabezpečit vlastními silami. K tomu, aby to kvalifikovaně zvládl, bude potřebovat řadu drahých kurzů a praxi. Proto všechny podnikající subjekty využívají služeb kvalifikovaných účetních.

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat