Výjimka a další dokumenty

Abychom klientům co nejvíce usnadnili podnikání zatížené povinnostmi podle zákona proti praní špinavých peněz, připravili jsme také službu pro přípravu různých specializovaných dokumentů podle zákona proti praní špinavých peněz.

Máme zkušenosti s přípravou zejména následujících dokumentů:

 • žádost o výjimku ze zákona proti praní peněz (spolu s přílohami)
 • příprava povinných výročných hodnotících zpráv povinné osoby
 • oznámení o určení nebo změně kontaktní osoby
 • oznámení o změnách v systému vnitřních zásad
 • prohlášení o nevykonávání činnosti regulované zákonem proti praní peněz
 

 


Žádost o výjimku ze zákona proti praní peněz

V případě, že vykonáváte některou z činností, kvůli kterým se na vás vztahuje zákon proti praní peněz (tj. jste povinnou osobu), máte možnost požádat o výjimku. Získat ji můžete v případě, že tuto činnost vykonáváte pouze doplňkově, ve velmi omezené míře a splňujete i další podmínky.

Chcete-li se ujistit, zda vašemu podnikání vzniká nárok na výjimku, kontaktujte nás. Naši specialisté tuto záležitost s vámi rádi zdarma prodiskutují.

O výjimku je nezbytné požádat MF ČR podle správního řádu a písemně prokázat splnění všech podmínek. V AML systems jsme připravili službu, které předmětem je vypracování dokumentu žádosti a jejích příloh (pro prokázání nároku) na míru vašeho podnikání. V této oblasti máme bohaté zkušenosti.

V případě, že se této služby rozhodnete využít, vystavíme vám zálohovou fakturu na úhradu 50% z ceny této služby. Poté, co bude uhrazena, můžete očekávat následující:

 • Náš specialista vás bude telefonicky kontaktovat a vyžádá si od vás několik technických údajů (žádné citlivé informace).
 • V průběhu dvou pracovních dnů pro vás vyhotoví dokument žádosti v souladu s platnými právními předpisy a dále připraví přílohu, kterou se prokazuje splnění podmínek.
 • Tyto dokumenty vám odešle emailem v PDF formátu k podpisu, přičemž obdržíte také přesné informace o dalším postupu (kam odeslat, co se bude dál dít a několik užitečných tipů). K tomuto emailu připojí také fakturu na úhradu zbylé části ceny služby.

Všichni naši klienti, kteří využili našich služeb a současně splňovali podmínky, výjimku v krátkém čase obdrželi. S přidělenou výjimkou se na ně již nepohlíží jako na povinné osoby, tj. povinnosti stanovené zákonem proti praní peněz se na ně nevztahují - až na drobné výjimky. MF ČR může například kontrolovat, zda i nadále splňujete podmínky, za kterých jste výjimku obdrželi. Prosím pamatujte na to, že výjimku není možno obdržet se zpětnou platností.

Hodnotící zprávy podle vyhlášky ČNB

Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. stanovuje některým typům povinných osob jednou ročně vypracovat tzv. hodnotící zprávu. Jedná se o dokument hodnotící činnost společnosti nebo podnikatele v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti. Povinnost vypracovat hodnotící zprávu se vztahuje zejména na:

 • směnárny a poskytovatelé platebních služeb
 • pojišťovací zprostředkovatelé
 • samostatný likvidátor pojistných událostí.

Pokud v této oblasti podnikáte již déle než od 1.9.2008, kdy vstoupila vyhláška v platnost, nyní byste měli mít vypracovány již alespoň tři hodnotící zprávy.

AML systems poskytuje službu, předmětem které je vyhotovení této hodnotící zprávy podle požadavků stanovených vyhláškou. V případě, že se ji rozhodnete využít, bude vás kontaktovat náš specialista, který si od vás vyžádá všechny nezbytné informace za předmětné období. Do dvou pracovních dnů vám hodnotící zprávu vyhotoví a odešle emailem v PDF formátu ke schválení. Dále k tomu obdržíte i přesný postup (kde a kým podepsat, jak uchovávat a jiné) a také fakturu k úhradě.

Další oznámení a prohlášení

Pro naše klienty připravujeme i jiné dokumenty, které souvisejí s povinnostmi podle zákona proti praní špinavých peněz. Jedná se zejména o následující písemnosti:

 • oznámení o určení nebo změně kontaktní osoby
 • oznámení o změnách v systému vnitřních zásad
 • prohlášení o nevykonávání činnosti regulované zákonem č. 253/2008 Sb.

Máte-li pocit, že jste se dostali do situace, která vyžaduje odeslání nějakého oznámení nebo prohlášení, kontaktujte nás prosím. Naši specialisté vám v tomto ohledu kvalifikovaně poradí a v případě, že se pro to rozhodnete, také vám potřebné písemnosti vyhotoví.

Cena za vyhotovení dokumentů

Přesné a aktuálně platné ceny můžete nalézt ZDE.

Prosím pamatujte také na to, že vyhotovení některých písemností může být v ceně jiné služby - například ohlášení nového systému vnitřních zásad a oznámení kontaktní osoby je součástí naše služby Systém vnitřních zásad od AML systems.

Máte více otázek?

Pokud si nejste jisti, zda naše služby řeší vaši situaci, kontaktujte nás. Díky našim bohatým zkušenostem v této oblasti jsme podobný problém s klientem pravděpodobně již řešili, takže víme "jak na to" nebo vám poradíme jiné, vhodnější řešení.

 

Podrobnější informace ke stažení

PDF iconPříprava specializovaných dokumentů

Služba vyhotovení dokumentů žádosti o výjimku nebo jiných dokumentů podle AML zákona.

 

PDF iconInformace o výjimce z AML zákona

Podmínky pro získání výjimky podle § 34 zákona č. 253/2008 Sb. a další informace o žádosti.

 

PDF iconKonzultace a asistence od AML systems

Informace o službě, která řeší neobvyklé a výjimečné situace související s AML zákonem.

 

PDF iconZákon č. 253/2008 Sb. proti praní peněz

Platný zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat