Cenový kalkulátor

Systém vnitřních zásad

Abychom mohli spočítat cenu Systému vnitřních zásad od AML systems pro vaše podnikání, musíme znát několik důležitých parametrů.

1. Předmět činnosti

Vyberte činnost, na kterou se má systém vnitřních zásad vztahovat, případně také typ subjektu, který nejvíce odpovídá vaši činnosti.

2. Zaměstnávání dalších osob

Vyberte informaci o tom, zda pro vás v souvislosti s předmětnou činnosti pracují další osoby (na základě pracovní smlouvy, jiné smlouvy nebo domluvy).

3. Navazování obchodního vztahu

Vyberte informaci o tom, zda s některými klienty v rámci předmětné činnosti navazujete obchodní vztah. Obchodním vztahem se rozumí jakýkoliv vztah (na základě písemné smlouvy i bez ní), při jehož vzniku je možno předpokládat, že bude klientovi poskytnuto opakující se plnění. Příkladem jsou smlouvy na dobu neurčitou, různé klientské programy nebo závazky motivující k opakovanému využití služeb (VIP klienti, členské karty na jméno apod.).

4. Zprostředkování a franchising

Uveďte prosím, zda vaše služby nabízí nebo poskytují také jiné samostatně podnikající osoby (mimo vlastních zaměstnanců nebo jinak zaměstnaných lidí), nebo zda jste poskytovatelem franchisových práv.

5. Rychlost poskytnutí služby

Vyberte, jak rychle požadujete tuto službu poskytnout.


Spočítat cenu

V případě, že vykonáváte současně několik činností, které jsou regulovány zákonem proti praní špinavých peněz (č. 253/2008 Sb.), váš systém vnitřních zásad musí zahrnovat všechny tyto činnosti (byť spolu nesouvisejí). V tomto případě nás prosím kontaktujte, rádi vám připravíme individuální cenovou nabídku.

Společnost již neposkytuje službu přípravy AML interních předpisů pro držitele směnárenského povolení.

                              

Další dokumenty

Vyhotovení hodnotící zprávy podle vyhlášky 67/2018 Sb.:

1050,- Kč

 

Školení zaměstnanců

Cenu školení vám rádi sdělíme na vyžádání, jelikož závisí od řady proměnlivých parametrů (místo, délka školení, počet školených osob, typ kurzu, jízdní náklady apod.).


Ceny jsou uvedené bez 21% DPH.

Uvedené ceny jsou konečné. V případě, že cena služby činí více než 3000,- Kč, po objednaní vám bude vystavena zálohová faktura na 50% z ceny služby. Po jejím uhrazení vám bude služba poskytnuta. Faktura na zbylou částku bude doručena poté, co vám bude služba úplně poskytnuta. O všech podmínkách případně změnách vás budeme vždy předem informovat.

AML systems se snaží, aby byly všechny ceny transparentní. Přesto se ale vyskytuje malé procento klientů, jejichž činnost je natolik nestandardní, že jim uvedené služby poskytnout nebudeme moci nebo budou poskytnuty za jiných cenových podmínek, než je zde uvedeno. V tomto případě bude klient vždy předem informován.

 

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat