Dokumenty a odkazy

 

Platné předpisy

PDF iconZákon č. 253/2008 Sb. - AML zákon

Aktuální znění zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, znění účinné od 5.6.2018.

 

PDF iconVyhláška č. 67/2018 Sb. - AML vyhláška

Vyhláška ČNB upřesňující povinnosti subjektů pod dohledem ČNB, účinná od 1.10.2018 a nahradila dosavadní vyhlášku č. 281/2008 Sb.

 

PDF iconSeznam uznávaných standardů

Úřední sdělení ČNB ze dne 26.5.2009 o uznávaných mezinárodních standardech v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

 

PDF iconAktuálně platný seznam rizikových zemí

Seznam zemí, kde se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti neuplatňují vůbec nebo v nedostatečné míře. Aktualizováno 22.10.2018.

 

PDF iconNařízení vlády č. 210/2008 Sb.

Aktuálně platné znění nařízení k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu. Doplněno 1.4.2009 nařízením vlády č. 88/2009 Sb.


PDF icon

Metodický pokyn MF ČR č. 1 k sankcím

Metodický pokyn pro povinné osoby k uplatňování mezinárodních sankcí. Publikováno 28.5.2012.

 

PDF iconMetodický pokyn MF ČR č. 3 o zjišťování skutečného majitele

Metodický pokyn pro povinné osoby o zjišťování skutečného majitele. Publikováno 29.10.2013.

  

PDF iconMetodický pokyn MF ČR č. 4 o podávání OPO

Metodický pokyn pro povinné osoby o podávání oznámení podezřelého obchodu. Publikováno 16.12.2015.

 

PDF iconMetodický pokyn MF ČR č. 5 k rozhodnutím RB OSN

Metodický pokyn pro povinné osoby o omezujících opatřeních Rady bezpečnosti OSN. Publikováno 9.2.2016.

 

PDF iconMetodický pokyn MF ČR č. 6 pro provozovatele hazadru

Metodický pokyn pro povinné osoby ohledně povinností provozovatelů hazardních her. Publikováno 7.12.2016.

 

PDF iconMetodický pokyn MF ČR č. 7 o politicky exponovaných osobách

Metodický pokyn pro povinné osoby o politicky exponovaných osobách. Publikováno 22.12.2016, aktualizováno 23.4.2018.

 

PDF iconOdpověď ČNB na FAQ - neobvyklé transakce

K vymezení neobvyklých a neodůvodněných transakcí z pohledu rizika praní špinavých peněz. Publikováno 24.4.2012.Podrobnější informace o AML povinnostech

PDF iconAML povinnosti (všeobecné informace)

Podobnější informace k tzv. AML povinnostem podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

 

PDF iconSystém vnitřních zásad (všeobecné informace)

Informace o systému vnitřních zásad podle § 21 zákona č. 253/2008 Sb., jeho náležitostech a souvisejících povinnostech.

 

PDF iconKdo je povinnou osobou podle AML zákona

Nejčastější typy subjektů, na které se vztahují povinnosti stanovené zákonem č. 253/2008 Sb. podle typu činností.

 

PDF iconInformace o výjimce z AML zákona

Podmínky pro získání výjimky podle § 34 zákona č. 253/2008 Sb. a další informace související se žádostí.

 

PDF iconInformace pro obchodníky s nemovitostmi a realitní kanceláře

Nejdůležitější informace o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. vztahující se na subjekty zabývající se prodejem nemovitostí.

 

PDF iconInformace pro směnárenské subjekty

Specializované informace o AML povinnostech, které vznikají subjektům registrovaným u ČNB ke směnárenské činnosti.

 

PDF iconInformace pro účetní, účetní kanceláře a daňové poradce

Informace o povinnostech vznikajících podle zákona č. 253/2008 Sb. pro účetní, účetní firmy a daňové poradce.


Produkty a služby AML systems

PDF iconSystém vnitřních zásad od AML systems

Podrobné informace o službě, která vám zabezpečí profesionální systém vnitřních zásad a související podporu při jeho implementaci do praxe.

 

PDF iconPříprava specializovaných dokumentů

Služba, které součástí je vyhotovení dokumentů nezbytných pro obdržení výjimky nebo ke splnění jiných povinností podle AML zákona.

 

PDF iconŠkolení podle zákona proti praní peněz

Specializovaná školení podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb. pro vaše zaměstnance a řídící pracovníky.

 

PDF iconKonzultace a asistence

Informace o službě, která dokáže řešit neobvyklé a výjimečné situace vznikající při vaši činnosti regulované AML zákonem.


Užitečné odkazy

Finanční analytický úřad - www   

Česká národní banka - legalizace výnosů z trestné činnosti - www 

Financial Action Task Force - FATF-GAFI - www      

Rada Evropy - MONEYVAL - www 

Sankční programy Evropské unie - www 

Úřad pro ochranu osobních údajů - www 

 


  

AML systems
tel.: +420 775 647 104
tel.: +420 774 883 088
e-mail: info@amlsystems.cz
skype: amlsystems
Odeslat